Academia de Psihosomatică

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. PREAMBUL

1.1. Entitatea operatoare a paginii web: academiadepsihosomatica.md, este: Lorina Buga SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. Tudor Gheorghe nr.4/2A, IDNO 1021600027717, (adresa de email de contact și nr.telefon contact) și reprezintă o platformă electronică de promovare și comercializare a produselor companiei Lorina Buga SRL, către clienți, persoane fizice sau juridice, pe teritoriul Republicii Moldova, denumită in continuare, Academia de Psihosomatică.

1.2. Termenii si condițiile, informația plasată despre produsele afișate pe site-ului web, sunt oferte publice, în conformitate cu prevederile art. 1029 Cod Civ. al R.Moldova

1.3. Entitatea operatoare, iși rezervă dreptul de a modifica termenii si condițiile, iar Utilizatorul, are obligația să monitorizeze modificările operate in mod regulat.

1.4. Utilizatorul, accepta termenii si condițiile, doar după ce a luat cunoștință deplină, prin bifarea rubricii “accept termenii și condițiile”, la etapa de înregistrare pe pagina web: www.academiadepsihosomatica.md.

1.5. Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ului web, Utilizatorul, trebuie să aibă vârsta peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu; să fie de acord cu termenii și condițiile și să  furnizeze informații de  identitate și de contact reale, complete și actualizate.

 1. DEFINIȚII

2.1. Pagină web– reprezintă domenul www. academiadepsihosomatica.md si/sau a oricarei pagini a acestuia.

2.2. Utilizator– orice persoană care accesează și utilizează pagina web: www.academiadepsihosomatica.md., si/sau a oricarei pagini a acestuia.

2.3. Client– orice persoană fizică sau juridică care intenționează să procure sau a procurat, sau care intenționează să beneficieze sau a beneficiat de unul sau mai multe produse sau alte servicii a Academiei de Psihosomatică, prin intermediul paginii web: www.academiadepsihosomatica.md.

2.4. nzător– în persoana Lorina Buga SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. Tudor Gheorghe nr.4/2A, IDNO 1021600027717.

2.5. Centru pentru relații Clienți – în mun.Chișinău str. Armenească 28/1( Academia de Psihosomatică)

2.6. Produse și servicii – curs a Academiei de Psihosomatică, ce constituie un program teoretic și practic sau serviciu, specificat in comanda plasată, care urmează a fi furnizate de către Vînzător, Clientului.

2.7. Comanda – document electronic, ce intervine ca formă de comunicare intre Vînzător și Client, conform căruia Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite produse si servicii, cu efectuarea plății pentru acestora.

2.8. Contract – acord încheiat între părți, ca urmare a confirmării comenzii de către Vînzător, conform căruia, Vînzătorul își exprimă acordul să vîndă și să livreze produsele si serviciile către Client, iar Clientul, își exprimă acordul să achizitioneze și să efectueze plata acestor produse si servicii.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Continutul paginii web: www.academiadepsihosomatica.md. imagini, elemente de grafica web, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, constituie integral proprietatea societății Lorina Buga SRL și este protejată de Legea nr.139 din  02.07.2010, privind drepturile de autor si drepturile conexe și de legislația pertinentă în vigoare, toate drepturile fiind rezervate.

3.2. Utilizarea fără acordul expres a societății Lorina Buga SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus, atrage răspunderea conform legislației în vigoare. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului paginii web, în orice scop fără confirmarea scrisa a societății Lorina Buga SRL.

 1. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

 4.1. Societatea Lorina Buga SRL, nu poate oferi garanții, referitoare la faptul că, pagina web, serverele pe care este găzduit acesta, sau e-mailurile trimise de la www. academiadepsihosomatica.md, sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întîrzieri sau întreruperi in operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

4.2. Utilizatorul, folosește pagina web, pe propriul risc, fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea paginii web, sau ca urmare a utilizării informației de pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md.

4.3. Societatea Lorina Buga SRL, nu poate fi responsabilă pentru omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md.

4.4. Societatea Lorina Buga SRL, iși rezerva dreptul de a anula comenzile pentru produsele si serviciile, care sunt afișate pe pagina web, ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Categoriile de date personale prelucrate pot constitui: numele si prenumele, sexul, data nasterii, telefon, e-mail.

5.2. Atunci cînd Utilizatorul, isi creează un cont pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., acesta, poate primi comunicări comerciale din partea www. academiadepsihosomatica.md., doar in măsura în care și-a dat consimțămîntul expres, selectînd opțiunea corespunzatoare.

5.3. Conform prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, societatea Lorina Buga SRL, asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului. În acest sens, site-ul utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a datelor colectate, garantează o protecție a datelor cu caracter personal, a Clienților împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum si asupra altor acțiuni ilicite de natura sa aducă atingere drepturilor acestora.

5.4. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiunea economico  financiara, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicații electronice, informarea clienților privind situatia contului acestora de pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., informarea clientilor privind evoluția si starea comenzilor.

5.5. Completarea de către Utilizator, a formularelor pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., bifarea rubricilor corespunzătoare, echivalează cu acceptarea necondiționată, ca ulterior aceste date sa fie incluse in baza de date a societății operatoare si cu utilizarea si prelucrarea de catre societatea Lorina Buga SRL, afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitîndu-se la furnizorii de servicii marketing, curierat, servicii de plata/bancare.

5.6. Clientul, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a formula o acțiune in justiție, in caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțiala a datelor cu caracter personal.

5.7. Clientul, poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cererii scrise, semnate si adresate către sediul societății Lorina Buga SRL.

5.8. Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor.

5.9. In cazul in care Clientul, iși modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către www. academiadepsihosomatica.md. si exista comenzi in derulare, comenzile iși păstrează datele de la momentul plasării comenzii.

5.10. Societatea Lorina Buga SRL, nu solicita utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc. ) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul in care Utilizatorul, le divulga unor terți, acestea poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale, astfel, in cazuri de divulgare de date, Utilizatorul, nu poate ține răspunzător societatea operatoare pentru nici un fel de prejudiciu.

 1. INREGISTRARE PE PAGINA WEB/VALIDAREA

6.1. Pentru crearea unui cont pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., Utilizatorul este obligat sa folosească o adresa de e-mail valida. Academia de Psihosomatică, poate refuza cererea de înregistrare in situatia in care constată ca, a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile intr-un mod neconform cu uzuanțele normale.

6.2. Clientul, este de acord să furnizeze date personale și de contact corecte, în scopul procesării comenzii, validării, comunicării rezultatelor intermediare, în instanță finală, iar Academia de Psihosomatică, asigură protecția acestei informații și garantează utilizarea ei doar în scopurile exercitării activității comerciale specificate. După recepționarea unei comenzi, Academia de Psihosomatică, își rezervă dreptul să contacteze telefonic Clientul, pentru a efectua validarea comenzii plasate.

 1. COMANDA

7.1. Comanda Clientului, poate fi preluata in următoarele moduri: înregistrată prin telefon sau înregistrată de către client pe pagina web.

7.2. La înregistrarea comenzii, Clientul trebuie sa specifice următoarele informații: numele si prenumele Clientului sau a destinatarului comenzii, telefonul de contact, e-mailul, produsul si/sau serviciul solicitat.

7.3. Contractul, se considera încheiat intre Client si Academia de Psihosomatică, in momentul primirii de către Client de la Academia de Psihosomatică, telefonic si/sau posta electronica si/sau sms, a notificării de înregistrare/preluare/validare a comenzii.

7.4. Academia de Psihosomatică, poate refuza o comanda in urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații intre parti si fără ca o parte să pretindă daune, pentru următoarele situații:

 • eșuare / invalidare tranzacție online;
 • eroare tehnica in procesarea comenzii;
 • neacceptare de către banca emitenta a cardului clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale clientului;
 • in cazul in care Clientul acționează cu rea credință;
 • in cazul in care Clientul, nu garantează ca modul de plata este valid si ca nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitățile de plata.

7.5. Toate materialele informative pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., au caracter consultativ si nu pot transmite in totalitate informația exacta despre caracteristicile produselor. In cazul in care Clientul, are întrebări privind caracteristicile produselor si/sau serviciilor, înainte de a înregistra comanda, el urmează sa consulte serviciul de informații, conform datelor de contact afișate pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md.

7.6. Promotiile/ofertele/produsele/serviciile prezente pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md. sunt valabile numai in perioada indicata pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., in condițiile afișate.

 1. PREȚUL

8.1. Prețul de vînzare al produselor este cel afișat pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md. Prețul de achiziție prezentat pe bonul de casă sau factură fiscală, va fi același cu cel prezentat pe pagina web la momentul achiziției. Prețul de vînzare poate fi modificat de către Academia de Psihosomatică, în funcție de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a Clientului. Academia de Psihosomatică, iși rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in măsura in care aceasta ar fi in detrimentul activității economice a societății, ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societății, indiferent de natura lor.

8.2. In momentul validării comenzii, Academia de Psihosomatică, va emite o factura pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, Utilizatorul, fiind obligat sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii in conformitate cu legislația in vigoare, asumîndu-și întreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora.

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9.1. Plata in numerar – in lei MDL, la sediul Academiei de Psihosomatică. Efectuarea plătii de către Client, reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor.

9.2. Plata cu cardul bancar – achitarea poate fi făcută cu ajutorul cardurilor bancare de debit și de credit emise sub sigla Visa, Visa Electron, Master Card și Maestro, cu procesare securizata prin intermediul PAYNET, comision 0%, direct pe pagina web: www. academiadepsihosomatica.md.

9.3. Plata prin transfer bancar- această metodă de plată va fi disponibilă, prin oferirea rechizitelor bancare în prealabil, iar achitarea va avea loc în baza unui cont spre plată emis și expediat Clientului de către Academia de Psihosomatică.

 1. DREPTUL DE REVOCARE

10.1. Academiei de Psihosomatică, asigura dreptul Clientului, la revocarea contractelor in conformitate cu politica interna si prevederile legale in vigoare.

10.2. Prin comandarea si achitarea produsului de pe  pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., Clientul, încheie un contract la distanta cu Academiei de Psihosomatică.

10.3. Clientul, are dreptul sa se retragă, sau sa renunțe la un serviciu, prin notificarea prealabilă a Vânzătorului, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri. Dreptul de revocare se exercita prin notificarea Vânzătorului în formă scrisă.

10.4. Dreptul de revocare poate fi exercitat în orice moment după încheierea contractului, dar înainte de expirarea termenului de revocare.

10.5.Termenul de revocare este de 14 zile și începe să curgă de la data încheierii contractului.

10.6. Notificarea de revocare se consideră efectuată în termen, dacă a fost expediată înainte de expirarea termenului de revocare.

10.7. In scopul notificării Vînzătorului, despre exercitarea dreptului de revocare, Clientul, are posibilitatea: de a face orice notificare neechivoca, care sa-si exprime decizia de revocare a contractului.

 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

 

11.1. Vînzătorul, are dreptul de a utiliza metoda “Cookies”, pentru a colecta anumite informații despre Client si pentru a urmări vizitele paginii web: www. academiadepsihosomatica.md. Site-urile web, folosesc des aceasta metoda pentru a îmbunătăți identificarea utilizatorilor lor. “Cookies” reprezintă o cantitate mica de informație, care este trimisa de browser-ul Clientului și se depozitează pe hard disc-ul dispozitivului. Acestea se transmit in momentul cînd Clientul, vizitează site-ul nostru. Daca Clientul, nu elimina “Cookies”, de fiecare data cînd utilizează același dispozitiv pentru a accesa pagina web: www. academiadepsihosomatica.md., serverul va fi anunțat de vizita sa, iar operatorul saitului web,  poate colecta informații statistice, despre activitățile Clientului pe site.

 1. LITIGII

12.1. Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea paginii web: www. academiadepsihosomatica.md. va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va ajunge la un consens în vederea soluționării amiabile, se vor aplica prevederile legale din acest domeniu, iar soluționarea litigiului va fi de competența instanțelor judiciare din RM.

 1. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Academia de Psihosomatică îşi rezervă dreptul de modifica în mod unilateral prevederile prezentului document, inclusiv de a înceta / suspenda activitatea paginii web: www. academiadepsihosomatica.md. pentru o anumită perioadă de timp. 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDUL LA COLECTAREA, PROCESAREA ŞI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, A PERSOANEI FIZICE

DE CĂTRE ACADEMIA DE PSIHOSOMATICĂ

 

Prin prezenta, în deplină cunoștință de cauză, declar că, sunt de acord cu privire la colectarea și prelucrarea de către, societatea Lorina Buga SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. Tudor Gheorghe nr.4/2A, IDNO 1021600027717, denumită in continuare, Academia de Psihosomatică, a datelor mele cu caracter personal, indiferent dacă acestea sunt sau nu sensibile, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele includ informații referitoare la mine, care au fost acordate sau care vor fi furnizate în viitor de către mine către Academia de Psihosomatică:

 • în timpul înregistrării, depunerii cererilor și a altor documente sau acțiuni;
 • au fost colectate prin executarea instrucțiunilor mele și, în general, prin serviciile oferite de către Academia de Psihosomatică.

Procesarea include colectarea, înregistrarea, organizarea, întreținerea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, transferul, transmiterea sau orice altă formă de distribuire, corelarea sau combinarea, legarea, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor.

 • Cunosc că, Academia de Psihosomatică, va păstra arhive electronice sau de altă natură și va procesa datele în scopul susținerii, promovării și deservirii relației noastre de consultanță.
 • Cunosc că datele mele pot fi prelucrate în scopul furnizării de servicii de la distanță de către Academia de Psihosomatică, prin poștă și / sau prin telefon și / sau prin Internet și / sau în alt mod și accept în mod expres prelucrarea datelor mele în acest scop.
 • Cunosc că, în conformitate cu legislaţia in vigoare, datele mele personale vor fi păstrate în totală confidențialitate și vor fi tratate cu confidențialitate de către Academia de Psihosomatică și destinatarii datelor, care sunt autorizaţi și instruiți corespunzător pentru manipularea și prelucrarea datelor, angajații și/sau angajații companiilor care oferă servicii, care susțin activitatea Academia de Psihosomatică.

Orice informații referitoare la mine nu vor fi divulgate unei terțe persoane fizice sau juridice decât în următoarele cazuri:

 • La cererea mea sau cu consimțământul meu;
 • Dacă este cerut de lege sau de instanţa de judecată;
 • Dacă este necesar pentru protejarea intereselor Academiei de Psihosomatică.

Cunosc că am dreptul la acces și la rectificarea datelor, precum și faptul că, ori de câte ori este solicitat și / sau considerat necesar de către Academia de Psihosomatică, Vă voi oferi asistența pentru îndeplinirea și / sau respectarea celor de mai sus.